Ettevõtjale

Teil läheb hästi, kuid võiks veel paremini minna kui laiendada tegevust.

loe lähemalt...

Investorile

Investeeri vahetult ettevõttesse, tootlikus 12-25% aastas, erinevad valdkonnad.

loe lähemalt...

Startup

Teil on olemas hea idee ja vajate investorit, partnerit või täiendavat oskusteavet.

loe lähemalt...

SwistBankers?

Miks just SwistBankers?

loe lähemalt...

Põhialused

Kui Te otsite kapitali, siis oleme just need, kelle poole pöörduda

Põhialused

Pakume:

  • Eestis tegutsevatelt kommertspankadelt, välispankade filiaalidelt ja teistelt tegutsevatelt struktuuriüksustelt krediidi taotlemist ning erinevate laenutoodete (garantiid ja tagatised, liisingud, faktooringud, jms) ettevalmistamist ning esindamist;
  • Riiklikelt ettevõtluse tugiinstitutsioomidelt (SA KredEx, EAS, MES, PRIA, Arengufond) riiklike toetuste ja laenutoodete ettevalmistamist ja taotlemist;
  • Eesti ja välisfondide kapitalide kaasamist;
  • Riskikapitali raha kaasamist startup projektidesse, arenguprojektidesse ettevõtte laienemisel, uute tegevussuundade käivitamisel, ettevõtte müügi ettevalmistamisel, sh strateegilise investori kaasamiseks, jne, nii eestimaistelt kui ka välisinvestoritelt ja nende esindajatelt, kes Eestis tegutsevad, nii riskikapitalistidelt ja strateegilistelt investoritelt.

Kui Te otsite investeerimisvõimalusi, siis SwistBankers on just see, kelle poole pöörduda. Oleme valmis Teid aitama, et tihedas ja vastastikku usaldavas koostöökeskkonnas pakkuda oma kliendile võimalikult suurt investeeringutasuvust kasvuotsingul.

Aitame luua lisaväärtust kombinatsioonis oma kogemuste, asjatundlikkuse ja kontaktvõrgustikuga. Esimene eesmärk on määrata ja hinnata strateegilised koostöövõimalused potentsiaalse kliendiga.

Analüütilise tööga koostöös meie partnervõrgustikuga selgitame välja ja püstitame strateegilised kriteeriumid (nt müügiplaani kasvatamine suurema turuosa saavutamisel väärtusahelas, kulude kokkuhoiuga ettevõtete kasumlikkuses, koostöö tihendamine klientide, tarnijate ja seotud firmadega täiendavate toodete lisamiseks turuosa suurendamisel, konkurendi omandamine), mis tagavad soovitud eesmärkide saavutamise.

Hea strateegilise lahendusega aitame omanikele luua sünergiat ettevõtte tulevikus korrigeeritavale äriplaanile.