Ettevõtjale

Teil läheb hästi, kuid võiks veel paremini minna kui laiendada tegevust.

loe lähemalt...

Investorile

Investeeri vahetult ettevõttesse, tootlikus 12-25% aastas, erinevad valdkonnad.

loe lähemalt...

Startup

Teil on olemas hea idee ja vajate investorit, partnerit või täiendavat oskusteavet.

loe lähemalt...

SwistBankers?

Miks just SwistBankers?

loe lähemalt...

Ettevõtte rahandus / Corporate Finance

Ettevõtte rahandus / Corporate Finance

SwistBankers pakub kõiki klassikalisi investeerimispanganduse teenuseid ning ettevõtte rahandusalast nõustamist:

  • Ettevõtte väärtuse hindamine (Business Valuation)
  • Ettevõtte ostu-, müügi- ja ühinemise nõustamine (M&A Advisory)
  • Rahavoogude modelleerimine (Financial Advisory)
  • Kapitali kaasamine (Capital Raising)
  • Avaliku ja erasektori projektid (Private & Public Partnership)

Ettevõtete omandamistel ja ühendamistel keskendume soovitud tehingu (eesmärk, strateegia) analüüsile, tehingustruktuuri kujundamisele, jne - protsessi nõustamisele tervikuna kuni tehingujärgse nõustamiseni. Soovi korral viime läbi ka äritegevuse ostueelse analüüsi (Due Diligence).

Anname objektiivse, usaldusväärse ja erapooletu eksperthinnangu ettevõtte (või osa väärtuse) kohta, analüüsime ja anname eksperthinnangu investeeringu vajadusele ja võimalustele, restruktureerimisele, aktsiate võimalikule vahetusele, müügile. Nõustame varade ja investeeringute juhtimist konkurentsi tingimustes või ebakindlas majandusolukorras turgude arengutes.

Organisatsiooni struktuuri nõustamisel on meie eesmärk jõuda kliendiga koostöös organisatsioonilise lahenduseni, mis toetab strateegilisi suundi, vastab ajas muutuvale keskkonnale, arvestab inimfaktorit.

SwistBankers personal ja koostööpartnerid aitavad läbi viia Teile olulisi tehinguid ning saada Teil sellest maksimaalset võimalikku kasu.